Rabbengbua

Bua ligger på Rabbengrunden østover, og er åpen hele året

Kvannåsbua

Bua ligger på Rabbengrunden østover, og er åpen hele året. Bua er velegnet til å raste på denne runden. Har høy standard.

Gråbeinsundbua

Bua er sentral i løypenettet, ved krysset der begge rundene passerer.

Måssåbua

Bua ligger ved foten av Domhøa, en vanlig rasteplass på vei mot toppen av Håmmålsfjellet. Er som regel dekt opp til taket om vinteren.

Bruengbua

Bua ligger på Bruengrunden vestover, som er den mest kjørte traséen først på vinteren