Kvannåsbua

Bua ligger på Rabbengrunden østover, og er åpen hele året. Bua er velegnet til å raste på denne runden. Har høy standard.