Bruengbua

Bua ligger på Bruengrunden vestover, som er den mest kjørte traséen først på vinteren