Sumundshytta

Hytta ligger ca.900 mo.h. i enden av vinterbrøyta vei,Fjellveien. Den starter fra veien til idrettsplassen.

Hytta er søndagsåpen mellom jul og påske fra 11.00 til 15.00 de helger skiløypa, Tolga øst, er oppkjørt.
Hytta eies og driftes av Tolga Idrettslag, kan leies.