Falkrabb-bua

Bua er åpen hele året. Den ligger ved traseen for Egebergløpets 20 km om sommeren. Vintertraseen fra Bjørsjølia til Telsjøen passerer vanligvis forbi bua. Denne blir ikke oppkjørt.