mandag, 27 august 2018 21:49

Dato for henting av Ti på topp-postene: 1. oktober

 

Vi har hatt en super sommer for turer i fjellet, og mange har allerede sikret seg alle ti toppene i årets 10 på topp.

For deg som ikke er ferdig, eller ikke er kommet helt i gang, så er det ennå ikke for seint. Postene blir stående ute til 1. oktober, ca, litt væravhengig. Unntaket er posten på Midthogna, som ble fjernet før 20. august. Dersom du var der like etter at posten  ble tatt inn, så skriver du det bare på klippekortet ditt.  Nå er det ikke ønskelig med besøk på Midthogna av hensyn til villreinen. 

Lykke til videre, det kan bli mange fine dager i fjellet i løpet av september!