lørdag, 23 januar 2016 15:18

Fra trimposten ved Ørdet, Skihytta i Vingelen