lørdag, 30 januar 2016 12:41

Årsmøte 2.3.2016


         ÅRSMØTE TOLGA TURLAG

Årsmøtet avholdes på Malmplassen onsdag 2. mars 19.30.Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets

leder Ingunn Kleven innen 10. februar.Frasigelse av verv meldes valgkomitéens leder

Einar Heggstad innen 10. februar.

                 Tolga Turlag v/Ingunn Kleven