Medlemskontigent

Medlemskontingent 2015

Enkeltmedlem: kr 300,-
Familie: kr 700,-
Hytte (for utenbygds - alle brukere): kr 400,-

Turlagets kontonummer: 1822.36.59019