Styret

Styret i Tolga Turlag er

Verv Navn Telefon
Leder Olav Bakken 90010796
Kasserer Elisabeth Saanum 41604017
Sekretær Torill Storhaug Urset 90667977
Medlemmer Hilde Aanes 95878663
  Kjell Gransletten  
  Kristin Kaasen 95228344 
Varamedlemmer Jan Tollan 97012825 
  Else Synnøve Tollan  
Revisorer Jon Leif Brennmoen 47021572 
  Per Arild Eggen 41457269
Valgkomite Magni G. Tollan
90560373